شرکت مبنا سنج تابان، امکان ارائه سرویس و خدمات فنی و آموزش کامل در مورد نرم افزارها و دستگاه های اندازه گیری ابعادی به شرح ذیل را دارد

تضمین کیفیت نتایج

اطلاعات بیشتر
UNCBMC
UNCBMC

محاسبه عدم قطعیت و بهترین توان اندازه گیری

اطلاعات بیشتر
UNFUNC
UNFUNC

محاسبه حدود تلرانسی گیج های رزوه سری UNF و UNC

اطلاعات بیشتر
MHV1
MHV1

محاسبه و ثبت مقدار سختی سنجی ویکرز از روی نقطه اثر

اطلاعات بیشتر
MSERIES
MSERIES

محاسبه حدود تلرانسی گیج های رزوه سری M

اطلاعات بیشتر
HDD0
HDD0

محاسبه و تبدیل سختی (عمومی)

اطلاعات بیشتر
CALPD
CALPD

محاسبه دوره کالیبراسیون

اطلاعات بیشتر
GSERIES
GSERIES

محاسبه حدود تلرانسی گیج های رزوه سری G

اطلاعات بیشتر
HDD1
HDD1

محاسبه سختی از روی عمق اثر

اطلاعات بیشتر
ACC
ACC

تعیین فرمول Accuracy

اطلاعات بیشتر
تضمین کیفیت نتایج
محاسبه عدم قطعیت و بهترین توان اندازه گیری
محاسبه حدود تلرانسی گیج های رزوه سری UNF و UNC
محاسبه و ثبت مقدار سختی سنجی ویکرز از روی نقطه اثر
محاسبه حدود تلرانسی گیج های رزوه سری M
محاسبه و تبدیل سختی (عمومی)
محاسبه دوره کالیبراسیون
محاسبه حدود تلرانسی گیج های رزوه سری G
محاسبه سختی از روی عمق اثر
تعیین فرمول Accuracy

تلفکس :                  22870733   
22870734
مبناسنج تابان

تهران - خیابان شریعتی - بالاتراز پل سیدخندان
کوچه ذکایی - پلاک 20

info@taban-eng.com
مبنا سنج تابان
Engineering Co. & Calibration Laboratory
Mabna Sanj Taban
شرکت مهندسي و آزمايشگاه کاليبراسيون
 
 
کلیه حقوق این  سایت متعلق به شرکت مبنا سنج تابان می باشد.
طراحی و توسعه توسط مبناسنج تابان