لیزر تراکر Laser Tracker


فروش انواع دستگاه لیزر تراکر
نصب ، راه اندازی ، آموزش ، گارانتی
ارائه خدمات اندازه گیری با انواع لیزر ترکر
Linear
Angular
Straghtnessبال بار Ballbar


فروش انواع دستگاه بال بار
نصب ، راه اندازی ، آموزش ، گارانتی
ارائه خدمات اندازه گیری با انواع بالبار


لیزر اینترفرومتر Laser interferometer


فروش انواع دستگاه لیزر اینترفرومتر
نصب ، راه اندازی ، آموزش ، گارانتی
ارائه خدمات اندازه گیری و کالیبراسیون با انواع لیزر اینتر فرومتری

تلفکس :                  22870733   
22870734
info@taban-eng.com

لیزر اینترفرومتر Laser interferometer
لیزر تراکر Laser Tracker
بال بار Ballbar
مبناسنج تابان

تهران - خیابان شریعتی - بالاتراز پل سیدخندان
کوچه ذکایی - پلاک 20


مبنا سنج تابان
Engineering Co. & Calibration Laboratory
Mabna Sanj Taban
شرکت مهندسي و آزمايشگاه کاليبراسيون
 
 
کلیه حقوق این  سایت متعلق به شرکت مبنا سنج تابان می باشد.
طراحی و توسعه توسط مبناسنج تابان